گروه کوهنوردی کمتال سردرود

اسناسنامه گروه کوهپیمایی و کوهنوردی کمتال سردرود

نام گروه: کمتال سردرود

تاریخ تاسیس گروه: ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

اهداف گروه: ترویج ورزش کوهپیمایی و کوهنوردی در سردرود و نگرش علمی و کلاسیک به این ورزش مفرح برای ترویج بیشتر در بین جوانان و جذب دوستداران طبیعت

شرایط عضویت در گروه:

 1. داشتن بیمه ورزشی
 2. داشتن تجهیزات اولیه کوهنوردی
 3. رعایت شئونات اسلامی و احترام به پیشکسوت

اعضائ هیات موسس :

 1. احمد مالکی
 2. محمود عظیمی
 3. سیامک سامع
 4. صمد براتی
 5. علی زینال نژاد

اعضاء هیات مدیره:

 1. سرپرست گروه: اسماعیل عباسی
 2. نماینده هیات مدیره:سیامک سامع
 3. مسئول کمیته فنی: ناصر صفایی
 4. مسئول کمیته مالی و تدارکات: صمد براتی
 5. مسئول کمیته روابط عمومی: اصغر نظری

اعضای علی البدل هیات مدیره:

 1. عزیز حسن پور
 2. عبدالله مالکی

اعضاء کمیته انضباطی:

 1. اسماعیل عباسی
 2. سیامک سامع
 3. عزیز حسن پور
 4. محمود عظیمی
 5. محمود مایانی