قدردانی از پیشکسوت

توسط روابط عمومی گروه

جلسه تقدیر از پیشکسوت گروه جناب آقای حاج محمود عظیمی

به پاس سالها تلاش و استمرار همنوردی با گروه کمتال سردرود و ارائه راهنمائیها و دروس اخلاق و انسانیت، به همنوردان توسط جناب آقای استاد عظیمی بزرگوار، طی جلسه ای که با حضور جمعی از همنوردان گرامی و در منزل شخصی ایشان برگزار گردید، آقای حاج اسماعیل عباسی و آقای مهندس سیامک سامع سردرودی با ابراز تشکر و قدردانی، همچنین یادآوری زحمات آن بزرگوار، مراسم تقدیر را آغاز نمودند و سپس تصویر نمونه ای از آقای استاد عظیمی که در برنامه صعود قله قزلداغی زینجناب در زمستان 1394 تهیه شده بود و آقای مهندس سامع آن تصویر را بصورت تابلو بزرگ تهیه کرده بود، شخصا بر سر دیوار اصلی منزل ایشان نصب نمودند. همچنین آقای مهندس نظری (روابط عمومی) لوح فشرده CD حاوی تمامی عکسهای انفرادی آقای حاج محمود عظیمی طی هفت سال گذشته را جمع آوری و مونتاژ و ذخیره کرده بود را بعنوان یادگاری گروه تقدیم ایشان کردند.

باشد که این قدم کوچک بعنوان تقدیری از زحمات بی نهایت استاد، مورد قبول واقع شده و انگیزه مضاعف برای استمرار این اهداف در گروه کمتال باشد. انشاءالله

بازگشت

افزودن یک دیدگاه