شورای اسلامی شهر سردرود

توسط روابط عمومی گروه

گروه کوهنوردی کمتال پیروزی نمایندگان شایسته پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سردرود را به منتخبین مردمی شهرمان تبریک گفته آرزوی موفقیت و پیشرفت برای شهرمان داریم.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه