27تیر98-سهندجام با فاتحان کازبک

توسط روابط عمومی گروه (دیدگاه‌ها: 0)

صعود به جام سهند درتاریخ ۹۸،۴،۲۷

با مهمانان کوهنورد گروه طبیعت استان البرز 

آقایان اصلانی- رضایی- کریمی

شرکت کنندگان از باشگاه آقایان رحیم علیزاده عبدلعلی نوروزی محمود اصغرنژادد حبیب اکبری قندی الله وردی زاده سلمان عبدلزاده سیدعلی سیدی صمدصمدپور حاج صمد براتی رضا قنبری جواد محمدی اکبر حسنپور رحیم کاظمی حسین زینی زاده عزیز حسنپور

بازگشت

افزودن یک دیدگاه