کمتال در کوه کمتال ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه (دیدگاه‌ها: 0)

شرکت کنندگان: آقایان مهندس سیامک سامع(سرپرست برنامه)، علی زینالنژاد(عقبدار)، محمدعلی حسینی نسب(جلودار)، بهرام قابلنژاد(عکاس)، اصغر نظری، حاج احمد مالکی، عبدالعلی نوروزی، محمد شهابی، محمد شیخی، حسن دلخوش، سیداسحقی، رحیم کاظمی، سلمان عبدالله زاده، محسن قابلنژاد، رحیم علیزاده،

گزارش برنامه:

روز پنجشنبه ساعت 18:00 محل قرار همیشگی ایستگاه مخابرات جلو پمپ بنزین سردرود.

4 دستگاه سواری آقایان حسینی نسب، نظری، زینالنژاد و سلمانزاده و تعداد در مجموع 15 نفر آماده حرکت به سوی جلفا و روستای نوجه مهر شدیم.

ساعت 21:00 توقف چهل دقیقه در هادی شهر جهت خرید مایحتاج خوراکی شام و ...

ساعت 23:00 رسیدن به روستای نوجه مهر و اجاره یک باب منزل با امکانات (جهت تهیه شام و استراحت)

ساعت 24:30 خاموشی و استراحت شبانه

ساعت 4:30 بیدار باش و مهیا شدن برای رفت پای کوه

ساعت 5:40 توقف پای کوه و آمادگی استارت صعود.

ساعت 6:00 شروه برنامه کوهنوردی به سمت تخته بولاغی

ساعت 9:30 رسیدن به تخته بولاغی و استراحت و صرف صبحانه

ساعت 10:20 ادامه کوهنوردی به سمت قله

ساعت 12:15 رسیدن به قله و استراحت و گرفتن عکس سپس بازگشت

ساعت 13:20 تخته بولاغی

ساعت 14:50 رسیدن به محل توقف خودروها پای کوه کنار جاده خاروانا

ساعت 15:20 حرکت در مسیر خاروانا ورزقان

ساعت 16:10 توقف در پارک خاروانا جهت صرف ناهار و ادای نماز

ساعت 17:20 ترک خاروانا به سمت تبریز

ساعت 20:30 رسیدن به تبریز از مسیر جاده قدیم ونیار بدلیل ترافیک مسیر اصلی

ساعت 21:00 رسیدن به شهر سردرود و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و اتمام برنامه

با آرزوی برنامه های موفق آتی

 

گزارش و تدوین سایت: مهندس نظری

عکس: آقایان قابلنژاد، حسینی نسب

بازگشت

افزودن یک دیدگاه