تیمورلو - اسلامی ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه (دیدگاه‌ها: 0)

شرکت کنندگان برنامه:

حاج اسماعیل عباسی(سرپرست برنامه)، آقای حاج محمود عظیمی(جلودار)،  مهندس سیامک سامع، آقای عزیز حسنپور، آقای رحیم علیزاده، آقای علی زینال نژاد(عقبدار)، آقای بهرام قابلنژاد(عکاس)، حاج ابراهیم مهران نیا، آقای عبدالعلی نوروزی، حاج صمد براتی، آقای سیدعلی میراب مرتضوی، علی مصری زاده، آقایان سیدجواد و سیدرضا پورهاشمی، آقای رحیم کاظمی، آقای رحمان عبدالله زاده، آقای ابراهیم وهابی، آقای مهرداد عباسیان

گزارش برنامه:

ساعت 6:45 ایستگاه مخابرات سردرود در یک هوای بسیار زیبا و بارانی بهاری جمع و سوار خودرو شده و حرکت کردیم. در مسیر جزیره اسلامی

ساعت 8:30 محل ورودی جزیره اسلامی کنار مسجد و پمپ بنزین مکان مناسبی یافته بساط صبحانه را به یاد پدر مرحوم همنورد عزیزمان جناب آقای عزیز حسنپور گسترده و بکمک هم آماده و صرف نمودیم.

ساعت 9:45 محل را به سمت راست و بطرف روستای تیمورلو در پیش گرفتیم.

ساعت 11:00 پس از پیاده شدن از خودرو در روستای تیمورلو برنامه کوهپیمائی را آغاز کردیم.

ساعت 14:00 به بالای قله مرتفع در این منطقه به ارتفاع      رسیدیم . پس از دقایقی استراحت و گرفتن عکس به سمت پائین فرود آمدیم.

ساعت 15:00 به محل چشمه (بولاخ) رسیدیم و بساط ناهار را گسترده مشغول صرف ناهار شدیم.و سریعا ناهار را خورده به طرف ماشین براه افتادیم.

ساعت 16:10 با سوار شدن به خودرو و راهی شدیم.

ساعت 17:00 توقفی جهت ادای فریضه نماز داشتیم.

ساعت 17:45 در شهر ایلخچی توقف و احسان مادر مرحوم همنوردمان آقامهران بستنی دسته جمعی میل کردیم.

ساعت 19:30 به شهر سردرود رسیدیم.

این برنامه هرچند با اعلام شرایط جوی نامساعد و بارانی با شک و تردید انجام گرفت ولی لطافت هوای بهاری و باران نعمت الهی لذت این برنامه کوهپیمائی را چندین برابر بیشتر نمو و خاطرات بدیع و بیاد ماندنی برای همنوردان خلق کرد. 

بامید برنامه های مفرح و با سلامتی و نشاط آتی همراه تمامی همنوردان عزیزمان.

 

گزارش: آقای مهندس سیامک سامع

تصاویر: آقایان کاظمی، عباسی و قابل نژاد

امور سایت: مهندس نظری

بازگشت

افزودن یک دیدگاه