گزارش صعودها تیر ۱۳۸۹

گزارش قلعه پشتو (پشتاب)

توسط روابط عمومی گروه

قلعه پشتو (پشتاب) تیر ۱۳۸۹

ما روز 13 تیر ماه سال نوددر یک برنامه تقریبا سبک آما دیدنی طبق برنامه برای حرکت به سمت قلعه پشتو ساعت 5:45 از سردرود حرکت کردیم که در این برنامه آقایان: محمد ابراهیم پور (مسئول گروه)، سیامک سامع (دبیر هیات)، صمد براتی (مسئول تدارکات)، بابک سامع، صمد صمدپور، ابولفضل قوام، اسد دشمن جو، کریم پورستار، علی زینال نژاد،...

بیشتر بخوانید ...