گزارش صعودها شهریور ۱۳۸۹

گزارش صعود به قله ۴۸۱۱ متری سبلان

توسط روابط عمومی گروه

کوه ساوالان (سبلان) مهر ۱۳۸۹

ساعت 7:00 صبح روز پنج شنبه 31/06/89، ایستگاه پمپ بنزین، گروه کوهنوردی کمتال سردرود، برنامه دو روزه صعود به قله زیبای سبلان با ارتفاع 4811 متر، همه گروه (آقایان محمد ابراهیم پور، صمد براتی، سیامک سامع، عبدالله مالکی، ابوالفضل سامع، احمد آدیبک، بابک سامع، احمد مالکی، محمد ناطوری، یعقوب ناطوری، محمد تقی محمدی)...

بیشتر بخوانید ...

گزارش صعود به قله ۳۷۰۰ متری کمال سهند

توسط روابط عمومی گروه

قله کمال و سهند شهریور ۱۳۸۹

طبق برنامه تعیین شده برای سه ماه فصل زیبای پاییز برای صعود به قلل مرتفع استان بنده به همراه گروه کوهنوردی کمتال سردرود در مورخه 26/06/89 که در این برنامه قله کمال سهند مقصد بود در ساعت 6:30 صبح از سردرود حرکت کردیم که زحمت رانندگی این صعود به عهده آقای احمد پیوندی (رییس هیات) کوهنوردی بود...

بیشتر بخوانید ...