گزارش صعودها دی ۱۳۹۰

توسط روابط عمومی گروه

کوه قره بله بهمن ۱۳۹۰

روز جمعه هفتم بهمن سال 90 یکی دیگر از برنامه های گروه کمتال صعود به قله قره بله بود که با برنامه ریزی انجام شده در ساعت 6:45 همراه با آقایان: محمود مایانی، رحیم علیزاده، عبدالعلی نوروزی، محمود اصغرنژاد، علی زینالنژاد، بابک سامع، ابوالفضل قوام سوار ماشین شدیم و مسیر دهکده سرکندیزج را در پیش گرفتیم،...

بیشتر بخوانید ...