گزارش صعودها دی ۱۳۹۱

توسط روابط عمومی گروه

غار هامپوئیل مراغه ۲۹ دی ۱۳۹۱

ورودی غار که یک تالار بزرگ است با کف خاکستری و خشک و سنگهای معقری مسقف شده است. در سمت راست تالار یک دالان 3 متری که راه ورود به تالار دوم می باشد وجود دارد. در این تالار باید احتیاط لازم را داشت چرا که 4 حلقه چاه کنار هم در کف...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه قانلی داغ دی ۱۳۹۱

در مورخه ۸ دی ماه با هماهنگی های انجام شده با دوست عزیزمان آقای علی حسین زاده کوهنورد با محبت که ساکن منطقه می باشند با ده نفر از گروه کمتال سردرود ساعت ۰۴:۰۰ صبح به طرف هادی شهر و داران و پناهگاه کمچی که محل قرارمان بود حرکت کردیم،...

بیشتر بخوانید ...