گزارش صعودها آبان ۱۳۹۲

توسط روابط عمومی گروه

کوه چکیش داغی اورمیه ۱ آذر ماه ۱۳۹۲

ساعت 8:20 در میدان ماکو کندی از ماشین پیاده شدیم و در یک صف 55 نفری متشکل از دو گروه دالامپر و کمتال سردرود راس ساعت 8:30 از روستاي ماكو كندي به سمت جنوب روستا ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قلعه بابک ۱۰ آبان ۱۳۹۲

هر كلامي دوستان با آماده نمودن صبحانه مشغول صرف صبحانه سرپائي شديم. ساعت 9:30 با گذاشتن وسايل اضافي داخل ميني بوس و آماده سازی کوله ها و مجکم کردن ....

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قله توچال ۲ آبان ۱۳۹۲

ساعت 9:30 صبحانه را در عوارضی زنجان خوردیم و ادامه دادیم و چون قبلا دوستان با پناهگاه شیر پلا هماهنگ شده بودند ،ما باید خودمان را تا شب به شیر پلا میرساندیم ....

بیشتر بخوانید ...