گزارش صعودها دی ۱۳۹۲

توسط روابط عمومی گروه

قیبله داغی آذرشهر ۱۳ دی ۱۳۹۲

در دامنه شرقی آن آبادی تاریخی و مشهور بادام يار و گورستان تاریخی و غار (آتشکده) میترا قرار گرفته است و رودخانه امیردیزه چای از حاشیه غربی کوه می گذرد.
روستای قدمگاه:روستای قدمگاه یا بادامیار ....

بیشتر بخوانید ...