گزارش صعودها بهمن ۱۳۹۲

توسط روابط عمومی گروه

همایش زمستانی قله کمال ۱۸ بهمن ۱۳۹۲

مشتاقانه از چند روز قبل هماهنگی‌های لازم را انجام داده و با شور و شوق فراوان آماده عزیمت به منطقه شدیم. تصمیم و تلاش گروه بر این شد تا اگر خدا بخواهد بتوانیم بعنوان اولین گروه صعود کننده ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قله میشو ۱۱ بهمن ۱۳۹۲

از این میان، قله میشو از دیرباز در بین قلل همجوارش، سر به آسمان سائيده و كوهنوردان و عاشقان طبيعت را به مبارزه اي سخت و دشوار فرا مي خواند و زماني اين مبارزه به اوج خودمی رسد كه اينكوه سركش لباس سفيد ....

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قله دند تبریز چهارم بهمن ۱۳۹۲

طبق هماهنگی انجام شده، آقای میرمحسن موسوی اینبار نیز ساعت 30/7 صبح جمعه زحمت کشیده و بنده را از مقابل بیمارستان علوی منجم سوار خودرو شخصی خود کرد و پس از سلام ...

بیشتر بخوانید ...