گزارش صعودها اسفند ۱۳۹۲

توسط روابط عمومی گروه

دیدار از آسایشگاه سالمندان شبستر ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

صعودی به بلندای انسانیت صعودی بر قله قاف هستی و نیستی. اوج گرفتن برکران حقایقی مسلم. خاطره ای ماندگار برای تمامی فصول و لحظات باقی عمرمان و اگر خدا قبول کند ....

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه دند با عظیم قیچی ساز ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

پیرو هماهنگی‌های انجام شده با دوست عزیزمان آقای محمد صدقی برای شرکت در برنامه ای که آقای قیچی ساز برای همیاری بیشتر با کوهنوردان استان ترتیب داده بودند ....

بیشتر بخوانید ...