گزارش صعودها فروردین ۱۳۹۳

توسط روابط عمومی گروه

کوه گرگه باریک شاهین دژ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

هرچه جلوتر میرفتیم بر زیبایی مناظر اطراف افزوده می شد. نسیم خنکی هم خستگی راه را می‌زدود. بعد از 5/2 ساعت کوهپیمایی دیگر در زیر دامنه مشرف به چشمه به چوپان جوانی...

بیشتر بخوانید ...