گزارش صعودها اردیبهشت ۱۳۹۳

توسط روابط عمومی گروه

قلعه زهاک ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارتفاعات قلعه از دو راه عمومی برای صعود برخوردار است که یک طرف برای کوهنوردان و یک طرف برای خانوادگی و عموم مردم. خانواده های محترم از قسمت...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قله کمچی داغ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

گزارش صعود گروه كوه نوردي كمتال سردرود به قله 3376 متري كمچي
طي اعلام روز چهارشنبه 10 ارديبهشت 93 تعداد 10 نفر از بچه هاي كوهنوردي كمتال سردرود ...

بیشتر بخوانید ...