گزارش صعودها خرداد ۱۳۹۳

توسط روابط عمومی گروه

قله دماوند ۱۴ خرداد ۱۳۹۳

9:10 به طرف بارگاه سوم حرکت کردیم و در بین راه برای اینکه در حدود سه،چهار نفر برای اولین بار بود که این برنامه رو تجربه می‌کردند در دو مرحله استراحتی چند دقیقه ای داشتیم ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

سلطان از مسیر عنصرود ۱۴ خرداد ۱۳۹۳

زیبای منطقه به ارامی گام برمی داشت تا آرامش طبیعت روح نواز را بهم نزند تا اینکه در ساعت 12:00 به قله سلطان رسیدیم و بهد از استراحت و عکس‌برداری 12:30 بطرف ارشدچمن ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه گوی زنگی ۹ خرداد ۱۳۹۳

ساعت 5:30 وقتی به شوق برنامه دلچسب بهاری خواب ناز و شیرین صبحگاهی را به نشاط و دیدن کوهستان ترجیح می دهی و غرق در تفکرات کوه خودت رو در ایستگاه پمپ بنزین در ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه بزقوش ۲ خرداد ۱۳۹۳

ساعت 12ظهر به راس قله رسيديم ابر هاي تيره رفته رفته آسمان آبي مارا سياه پوش كرد ونويد بارندگي راميداد عكاس باشي (خانم رويا درختي) تصاوير زيبائي را از طبیعت مي‌کشيد ...

بیشتر بخوانید ...