گزارش صعودها مرداد ۱۳۹۳

توسط روابط عمومی گروه

قله سبلان ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

طبق معمول چند رأس خرس که یک خانواده خرسی هستند که نزدیک پناهگاه زندگی می کنند، از تاریکی شب استفاده کرده وقتی سروصدای کوهنوردان قطع شده بود برای خوردن ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

صعود به قلل جام و سهند ۱۷ مرداد ۱۳۹۳

. آنان با انگیزه تقدس سهند و برداشت آب مقدس از چاه سنگی قله به این مکان مراجعه می کنند و از دیرباز قلل سهند حرمت ویژه ای درمیان بومیان بخصوص ...

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کمتال سردرود در کوه داران داش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

با توجه به اینکه برای اولین بار بود که به این مسیر می‌رفتیم بعد از طی مسافتی از روستای داران داش عبور کردیم و از رهگذران روستایی مقصدمان را جویا شدیم. بعد از تجهیز شدن گروه با هم ....

بیشتر بخوانید ...