گزارش صعودها آذر ۱۳۹۳

توسط اصغر نظری

جزیره اسلامی آبشار تیمورلو ۵ دی ماه ۱۳۹۳

روی صخره های سنگی یکپارچه بطرف بالا صعود کردیم این مسیر را نیز با هدفگذاری 3 قله مرتفع مقابل در راستای جنوب با شیبی ملایم ادامه دادیم تا مجددا به چمنزاری که در دشت نسبتاً وسیع در کنار آبخوری گوسفندان و تک درخت زیبایی که...

بیشتر بخوانید ...