گزارش صعودها اسفند ۱۳۹۳

توسط اصغر نظری

آبشار تیمورلو ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

جلوتر خئرلی 7/7 کیلومتری توربین داشی یا دوربین داشی در کیلومتر 13 روستای قبچاق و بالاخره در 5/13 کیلومتری به روستای تیمورلو میرسیم. بعد از روستا جاده خاکی را در سمت چپ ژیش گرفته حدود 2 کیلومتر جلوتر به آبخوری...

بیشتر بخوانید ...