گزارش صعودها اردیبهشت ۱۳۹۴

توسط اصغر نظری

قله بزغوش از فاضل گؤلی ۱ خرداد ۱۳۹۴

. از سد فاضل گؤلی آبگیر پرورش ماهی تقریبا ارتفاع ۲۴۰۰ متری بوده و تا قله ۸۷۰ متر دیگر صعود لازم است. مسیر کوهپیمائی به طول ۶۲۵۰ متر در جهت جنوب شرقی آغاز و سریع متمایل به شرق می شود. حدود ۳۰ دقیقه پس از حرکت به مکانی رسیدیم...

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

جشن تولد اردیبهشت ۱۳۹۴

آقایان نوروزی- مالکی-باصری- فداکار- عباسی

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

کوه قازان داغی تسوج ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

مشاهده صحنه وسیع در جنوب قله یعنی دریاچه نیمه جان ارومیه، جزیره اسلامی و خشکیهای طرف غربی دریاچه و همچنین کوهستان زیبای سه جهت دیگر این قله بسیار دیدنی و در میان دره های عمیق اطراف مناظری بدیع و حیرت انگیز پدید آورده است

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

قلعه ضحاک هشترود ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

برنامه این هفته هم زمان با همایش منطقه ای طبیعت پاک در هشترود، بصورت خانوادگی بوده و روز جمعه ساعت 6:15 از سردرود براه افتادیم و در ساعت 8:45 بعد از رسیدن به شهرستان هشترود توقفی کوتاه نموده...

بیشتر بخوانید ...