گزارش صعودها مهر ۱۳۹۴

توسط اصغر نظری

قله دند ۱۷ مهر ۱۳۹۴

این چه رازی ست نهان در دل کوهستانها

که همه خستگی اش تازه نماید جانها

کوله بر دوش گرفتیم و کشیدیم به کوه

زیر برف خفن و چله ی تابستانها

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

کوه هولاکوخان ۱۰ مهر ۱۳۹۴

هولاکوخان اجازه گرفت کتابهای نفیس و مهم را جدا و بقیه را که مربوط به اصول دین اسماعیلیه بود بسوزاند. در فتح بغداد پس از تصرف بغداد هولاکوخان تمام درباریان و خلیفه را کشت جز وزیر خلیفه که مویدالدین محمدبن العلقمی. زیرا او وزیری دانا و دانشمندی شیعه

بیشتر بخوانید ...