گزارش صعودها آذر ۱۳۹۴

توسط اصغر نظری

سردرود - اسفهلان ۴ دی‌ماه ۱۳۹۴

برنامه ورزش صبحگاهی با شرکت آقایان حاج سیامک سامع, آقای محمود عظیمی, آقای رحیم علیزاده و آقای بهرام قابل نژاد در تاریخ 4 دی ماه 1394 انجام گرفت.

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

مره‌خونی به امامزاده کرجان ۲۷ آذر ۱۳۹۴

شرکت کنندگان آقایان حاج اسماعیل عباسی، حاج سیامک سامع سردرودی، حاج صمد براتی، حاج ابراهیم مهران نیا، محمود عظیمی، عبدالله مالکی، عبدالله نوروزی، ، حسن افسر دلیری، عزیز حسنپور، رحیم علیزاده، بهرام قابلنژاد، علی طرزخوش، و میهمان

بیشتر بخوانید ...