گزارش صعودها فروردین ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

کوه میرآغداش ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

میرآغداش

آقایان: حاج سیامک سامع، حاج صمد براتی، محمودعظیمی، مجید آدیبیگ، رحیم علیزاده، حاج احمد مالکی، عبدلله مالکی، عبدالعلی نوروزی، حسن فتحعلیپور، اصغر نظری، (سرپرست) بابک سامع سردرودی، علی زینالنژاد، احمد غفاری، یونس فخری، عزیز حسنپور، محمود اصغر نژاد، یزدانی، علی مجدیپور،

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه هولاکوخان جزیره اسلامی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

راه برگشت نیز بسیار دل انگیز بود نسیم روح انگیز بهاری با رطوبت زیبای موجود از بارانهای روزهای اخیر اجازه خستگی و کسالت را نمی داد. و به همین منوال تا ساعت 15:30 فرود ادامه یافت و به مکانی با چشمه جاری در کنار درختان سرسبز نورسته متعلق به روستای سرای جزیره اسلامی رسیدیم. حال زمان مناسبی برای توقف و صرف ناهار بود. با پهن کردن بساط ناهار و صرف

بیشتر بخوانید ...