گزارش صعودها اردیبهشت ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

کوه بزغوش از فاضل گولی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت 10:45 صبح در این مکان پیاده شده و در کنار چشمه آب و دشت زیبای محل با گلهای زردرنگ زیبا مشغول صرف صبحانه شدیم. ساعت 11:30 شد و با کسب آمادگی لازم بسمت قله براه افتادیم.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه قازان داغی تسوج ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

قازان داغی - روستای توپچی تسوج

از یال غربی با شیب نسبتا تندی بتدریح در جهت شمال غربی صعود کرده و به مکانی که پارسال انبوه بوته های ریواس مشاهده می شد رسیدیدم امسال برخلاف انتظار ریواسهای اندکی باقی بود و ظاهرا تاخیر ده روزه ما محصولات ریواس منطقه

بیشتر بخوانید ...