گزارش صعودها خرداد ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

فتح قله دماوند ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

همنوردان دلاور کمتال: آقایان محسن فکور، یونس فخری، رسول رسولی، وحید رزاق

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

صعود به قله سبلان ۷ خرداد ۱۳۹۵

شرکت کنندگان: آقایان محسن فکور، میرمحسن موسوی، وحید رزاق، رسول رسولی، بهرام قابلنژاد

بیشتر بخوانید ...