گزارش صعودها مرداد ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

آبشار گلوسنگ کلیبر ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

.زمان حرکت 5:30
ساعت 9:30 صبحانه. پنج کیلومتر مونده به کلیبر، ساعت 11گلوسنگ، ساعت 12:30ابشار، ساعت 14:00 برگشت، ساعت 15:30وارد ماشین 19:30الی 20:00 تبریز.،،، تعداد 20 نفر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه گوی زنگی ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کنندگان برنامه: آقایان حاج سیامک سامع, حاج اسماعیل عباسی, حاج صمد براتی, بهرام قابلنژاد, یونس فخری, علی زینالنژاد, شیخ مالکی, رحیم علیزاده, حاج محمود عظیمی, مجید آدیبیگ,

بیشتر بخوانید ...