گزارش صعودها آبان ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

آبشار هرگلان عجبشیر ۲۸ آبان ۱۳۹۵

گزارش برنامه این هفته

آبشار زیبای هرگلان 45 کیلومتری سمت شرق از کنار پادگان عجبشیر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه قیبله داغی ۲۱ آبان ۱۳۹۵

قیبله داغی آذرشهر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه مکیدی ۱۴ آبان ۱۳۹۵

گزارش برنامه تفریحی ورزشی جنگل پیمایی

تاریخ 14 آبان ماه 1395 دره زیبای مکیدی

بیشتر بخوانید ...