گزارش صعودها دی ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

گرجان با افق تبریز ۱ بهمن ۱۳۹۵

گروه افق تبریز بعنوان میهمان این برنامه در خدمتشان بودیم.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه سلطان داغی ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۵

گزارش برنامه کوهپیمائی از عنصرود به سلطان و برگشت از مسیر تا کندوان

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

اسفهلان ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵

گزارش کوهپیمایی در مسیر مره خونی - باباحمید - ارتفاعات نزدیک رادار - باغات اسفهلان

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

سیدمحمدآقا گرجانی ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۵

شرکت کنندگان: آقایان حاج اسماعیل عباسی, حاج سیامک سامع, حاج صمدبراتی , حاج ابراهیم مهران نیا، عزیز حسنپور,

بیشتر بخوانید ...