گزارش صعودها فروردین ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه

کوه قازان داغی تسوج ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اين چه رازيست نهان در دل کوهستان ها  که همه خستگي اش تازه نمايد جانها
کوله بردوشو گرفتيمو کشيديم به کوه    زير برف خفن و چله تابستانها
مردم شهر بگويند به ما سنگ پرست   برسر مذهب ما سوخت بسي ايمانها

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

تیمورلو - اسلامی ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

گزارش برنامه:

ساعت 6:45 ایستگاه مخابرات سردرود سوار مینی بوس شده و حرکت کردیم. در مسیر جزیره اسلامی

ساعت 8:30 محل ورودی جزیره کنار پمپ بنزین و مسجد توقف نموده و شروع به صرف صبحانه کردیم.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه هولاکوخان ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

شرکت‌کنندگان برنامه: آقای مجید قاسمی، آقای بالازاده، آقای باصری، آقای اسحقی، آقای عباسیان، آقای موسی پاشائی، آقای حسین پاشائی، میهمانان (آقای رحیم کاظمی، آقای محمود قشنگ‌پور)

بیشتر بخوانید ...