گزارش صعودها اردیبهشت ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه

کوه اورین خوی ۵ خرداد ۱۳۹۶

کوه اورین با ارتفاع 3650 متر در فاصله 35 کیلومتری غرب شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بین دشت الند و دره قطور مشرف بر جلگه خوی واقع گردیده است. این کوه در عرف محلی به نامهای ذکی داغ و ملامحمد داغ نیز معروف است و در 15 کیلومتری مرز ایران و ترکیه واقع شده است.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کمتال در کوه کمتال ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت کنندگان: آقایان مهندس سیامک سامع(سرپرست برنامه)، علی زینالنژاد(عقبدار)، محمدعلی حسینی نسب(جلودار)، بهرام قابلنژاد(عکاس)، اصغر نظری، حاج احمد مالکی، عبدالعلی نوروزی، محمد شهابی، محمد شیخی، حسن دلخوش، سیداسحقی، رحیم کاظمی، سلمان عبدالله زاده، محسن قابلنژاد، رحیم علیزاده،

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

قلعه بابک ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه دوم گروه کمتال با شرکت جوانان دلاور و همیشه حاضر در منطقه قلعه بابک کلیبر برگزار گردید.

آقایان: محسن و بهرام قابل نژاد، حسن فتحعلی زاده، محمد شیخی، علی زینال نژاد، حسن خوشدل

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

همایش خانوادگی تیمورلو ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آقای حاج محمود عظیمی (جلودار)، آقایان مهندس سیامک سامع (سرپرست برنامه)، عبدالعلی نوروزی و حجت طالبی با خانواده، رحیم کاظمی با خانواده، علی مصری زاده، سیدرضا پورهاشمی، احد ابیضی، اسد دشمنجو، حاج محمود اصغرنژاد با خانواده، حاج احمد مالکی با خانواده، جلال آدی بیگ با خانواده، سلمانزاده با خانواده، محمود قشنگپور، مهندس محمدرضا حبیبی، سید علی میراب مرتضوی(عکاس) - 41 نفر

بیشتر بخوانید ...