گزارش صعودها تیر ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه

هفت چشمه ۶ مرداد ۱۳۹۶

هفت چشمه

بیشتر بخوانید ...

آبشار ماهاران ارسی ۲۳ تیر ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی گروه

آبشار ماهاران ارسی ۲۳ تیر ۱۳۹۶

آبشار ماهاران جلفا در موقعیت جغرافیایی N384655 E454716 ، در کناره رود ارس در منطقه حفاظت شده کیامکی (استان آذربایجان شرقی) قرار دارد. برای دیدن این آبشار باید از ارسی به سمت ماهاران پیاده حرکت کنید و یا اینکه از خود ماهاران در مسیر آب پایین بیایید. این آبشار بیش از ۱۵ متر ارتفاع دارد و در دره ماهاران واقع شده است.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه سلطان سنجر زنوز ۲ تیرماه ۱۳۹۶

ساعت 12:10 رسیدن به کنار چشمه .... مشرف به قله سلطان سنجر تعدادی از همراهان تصمیم به استراحت در این مکان گرفتند.

ساعت 12:30 اتمام استراحت و حرکت همنوردان بسمت قله

ساعت 13:30 رسیدن به قله و ملاقات کوهنوردان گروه کمتال هادیشهر و قدری استراحت و گرفتن عکس سپس بازگشت

بیشتر بخوانید ...