گزارش صعودها

توسط روابط عمومی گروه

گرجان با افق تبریز ۱ بهمن ۱۳۹۵

گروه افق تبریز بعنوان میهمان این برنامه در خدمتشان بودیم.

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه سلطان داغی ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۵

گزارش برنامه کوهپیمائی از عنصرود به سلطان و برگشت از مسیر تا کندوان

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

اسفهلان ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵

گزارش کوهپیمایی در مسیر مره خونی - باباحمید - ارتفاعات نزدیک رادار - باغات اسفهلان

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

سیدمحمدآقا گرجانی ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۵

شرکت کنندگان: آقایان حاج اسماعیل عباسی, حاج سیامک سامع, حاج صمدبراتی , حاج ابراهیم مهران نیا، عزیز حسنپور,

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه قره بله ۳ دی‌ماه ۱۳۹۵

اولین صعود در زمستان امسال

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه بهلول داغی ۱۹ آذر ۱۳۹۵

بهلول داغی جاده اسپیران

 

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

آبشار هرگلان عجبشیر ۲۸ آبان ۱۳۹۵

گزارش برنامه این هفته

آبشار زیبای هرگلان 45 کیلومتری سمت شرق از کنار پادگان عجبشیر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه قیبله داغی ۲۱ آبان ۱۳۹۵

قیبله داغی آذرشهر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه مکیدی ۱۴ آبان ۱۳۹۵

گزارش برنامه تفریحی ورزشی جنگل پیمایی

تاریخ 14 آبان ماه 1395 دره زیبای مکیدی

بیشتر بخوانید ...