گزارش صعودها

توسط روابط عمومی گروه

آبشار گلوسنگ کلیبر ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

.زمان حرکت 5:30
ساعت 9:30 صبحانه. پنج کیلومتر مونده به کلیبر، ساعت 11گلوسنگ، ساعت 12:30ابشار، ساعت 14:00 برگشت، ساعت 15:30وارد ماشین 19:30الی 20:00 تبریز.،،، تعداد 20 نفر

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه گوی زنگی ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کنندگان برنامه: آقایان حاج سیامک سامع, حاج اسماعیل عباسی, حاج صمد براتی, بهرام قابلنژاد, یونس فخری, علی زینالنژاد, شیخ مالکی, رحیم علیزاده, حاج محمود عظیمی, مجید آدیبیگ,

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

ارشدچمن به گونبرف ۲۵ تیر ۱۳۹۵

شرکت کنندگان برنامه : آقایان حاج اسماعیل عباسی, حاج محمود مایانی, حاج سیامک سامع(سرپرست), حاج صمدبراتی, علی زینالنژاد, علی طرزخوش, بابک سامع سردرودی, عبدالعلی نوروزی , شیخ مالکی, سید اسحقی, بهرام قابل نژاد، حسن افسردلیر و آقای مرغدارمیهمان برنامه

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

فتح قله دماوند ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

همنوردان دلاور کمتال: آقایان محسن فکور، یونس فخری، رسول رسولی، وحید رزاق

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

صعود به قله سبلان ۷ خرداد ۱۳۹۵

شرکت کنندگان: آقایان محسن فکور، میرمحسن موسوی، وحید رزاق، رسول رسولی، بهرام قابلنژاد

بیشتر بخوانید ...

توسط روابط عمومی گروه

کوه بزغوش از فاضل گولی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت 10:45 صبح در این مکان پیاده شده و در کنار چشمه آب و دشت زیبای محل با گلهای زردرنگ زیبا مشغول صرف صبحانه شدیم. ساعت 11:30 شد و با کسب آمادگی لازم بسمت قله براه افتادیم.

بیشتر بخوانید ...